Nederlands English

Alexandertechniek Opleiding Nederland (ATON)

Beroepsvereniging

In Nederland is sinds 1996 een beroepsvereniging voor Nederlandse leraren in de Alexandertechniek; de NeVLAT. Zij telt momenteel ± 70 leden, waarvan 50 leraren die verspreid door Nederland werkzaam zijn, en 20 studenten in opleiding

De beroepsvereniging zorgt voor:

  • kwaliteitsbewaking en na- en bijscholing
  • bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van de techniek
  • ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep

NeVLAT is opgericht als zustervereniging van The Society of Teachers in the F. M. Alexander Technique (STAT). De STAT was de eerste, in 1958, opgerichte beroepsvereniging die internationaal representatief is en meer dan 1200 leden over de hele wereld heeft. De STAT vervult als oudste en grootste vereniging nog steeds een grote rol bij het toezicht op de opleidingen en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe verenigingen.

Andere zusterverenigingen zijn te vinden in Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Israël, Noord-Amerika, Spanje, Zuid-Afrika en Zwitserland. De leden van alle zusterverenigingen zijn leraren die aan bepaalde beroepscodes en eisen voldoen en een 3 jarige dagopleiding hebben gehad aan een school die door de STAT of een zustervereniging is erkend. Internationaal zijn de beroepsverenigingen verbonden in de Affiliated Societies of the Alexandertechnique (ATAS).

Het lidmaatschap van de zusterverenigingen is wederkerig. Eenmaal afgestudeerd (aan een door NeVLAT erkende opleiding) is er de mogelijkheid voor de student om lid te worden van de NeVLAT of de zustervereniging van het land waar men gaat wonen.

Zie voor meer informatie:

 

vrijdag 20 november 2009