Nederlands English

Alexandertechniek Opleiding Nederland (ATON)

De opleiding Alexandertechniek

Alexandertechniek Opleiding Nederland (ATON) is opgericht in 1987 in het centrum van Amsterdam, nadat de Engelse beroepsvereniging, STAT, haar goedkeuring had gegeven. Inmiddels is de opleiding gehuisvest in een rustige en groene omgeving in Amstelveen (grenzend aan Amsterdam). Sinds het voorjaar van 2003 valt de ATON onder het toezicht van de Nederlandse beroepsvereniging (NeVLAT).

ATON: de school

Er is bewust gekozen voor een kleine school, de groep studenten (eerste, tweede en derde jaars tezamen) bestaat uit maximaal twaalf personen, waardoor het mogelijk is om veel persoonlijke aandacht te geven.

Per dag zijn er twee à drie docenten op de school. Het docententeam bestaat uit vier leidinggevende leraren (waarvan minstens één, maar meestal twee per dag aanwezig) met daaromheen een groep van net afgestudeerde leraren en/of leraren met meer ervaring die afwisselend werken. Verder komen er regelmatig gastdocenten uit binnen- en buitenland. Deze docenten hebben vaak een specialisatie op een bepaald gebied gerelateerd aan de Alexandertechniek, meestal heeft dat te maken met het beroep dat zij vóór hun eigen opleiding uitoefenden (bijv. zang, anatomie, muziek, theater, zwemmen, hardlopen, acrobatiek).

Door enige afwisseling van docenten leren de studenten de Techniek vanuit verschillende invalshoeken kennen. Het accent van de opleiding heeft zich in de loop der jaren meer en meer gericht op diepgang in de A.T., zodat de afgestudeerden zich vanuit een sterke basis in de breedte kunnen oriënteren en ontplooien.

Vanuit het werk dat op de opleiding verricht wordt en het eigen leerproces van de docenten, ontdekken we meer en meer van de basispricipes van de Alexandertechniek. De docenten wisselen hun ervaringen met elkaar en met de studenten uit, waardoor iedereen steeds meer ontdekt wat de A.T. allemaal te bieden heeft en op welke terreinen zij allemaal werkzaam kan zijn. Hierdoor blijft de lesmethode zich verdiepen en ontwikkelen.

Gedurende de 3-jarige opleiding kunnen de studenten een complete verandering ondergaan; vooral fysiek en mentaal, maar ook emotioneel of spiritueel. In dit intensieve veranderingsproces zijn zekerheid en ondersteuning hard nodig, om bij de principes van de Alexandertechniek te blijven. Hiervoor staan alle docenten klaar en ook tot het beantwoorden van vragen zijn de docenten altijd bereid.

Kwaliteitsbeleid

De opleiding voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging van Leraren in de F.M. Alexandertechniek (NeVLAT). Door verbondenheid aan de NeVLAT erkent de ATON het opleidingsbeleid van de NeVLAT en de daarin (internationaal) geldende kwaliteitseisen, de klachtenprocedure voor de afhandeling van klachten van studenten en draagt de opleiding zorg voor het opleiden conform het beroepsprofiel en de gedragscode van de beroepsvereniging.

Het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen in Nederland wordt sinds het voorjaar 2003 gedaan door de NeVLAT. De NeVLAT onderhoudt contacten met andere zusterverenigingen in de wereld over de kwaliteitseisen aan de opleidingen. Met name de Engelse beoepsvereniging (STAT) heeft aan de basis gestaan van het opleidingsbeleid. De algemene regels die door STAT zijn ontwikkeld worden door alle zusterverenigingen overgenomen.

Externe contacten

De opleiding volgt de landelijke en internationale ontwikkelingen op het terrein van de Alexandertechniek door:

  • deelname aan bijeenkomsten van de beroepsvereniging
  • deelname aan internationale bijeenkomsten
  • voeling te houden met praktijksituaties zoals op het conservatorium en in eigen lespraktijk

vrijdag 20 november 2009