Nederlands English

Alexandertechniek Opleiding Nederland (ATON)

De opleiding: opzet en kosten

Het hoofddoel van de opleiding is het opleiden van studenten tot leraren in de Alexandertechniek. Hiernaast is het soms mogelijk om de opleiding tijdelijk te bezoeken om u wat meer te verdiepen in de techniek. Tenslotte biedt de opleiding ook de mogelijkheid voor leraren om bij te scholen.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding is het volgende nodig:

 • een gegronde motivatie
 • er blijk van geven de opleiding als een persoonlijke vorming te zien
 • tonen dat men inziet dat de veranderingen door het volgen van de opleiding van diep doorwerkende aard kunnen zijn
 • minimaal 21 jaar oud zijn
 • lessen gevolgd hebben binnen een niet te lange periode voorafgaand aan de opleiding
 • een gesprek met de leiding en een aantal privélessen bij hen
 • liefst een week op de opleiding meedraaien ter wederzijdse kennismaking
 • een vragenformulier invullen
 • een overeenkomst met de opleiding aangaan

Mede door buitenlandse gastdocenten, de Engelstalige boeken en artikelen, en het feit dat er ook buitenlandse studenten op de opleiding zijn, wordt de Engelse taal  naast de Nederlandse, als voertaal gebruikt

Opbouw en Inhoud

De opleiding duurt drie jaren van 35 weken. Elke week bestaat uit 5 ochtenden van 9:00 tot 12.30 of 13.00 uur.

 • In het eerste jaar leert de student te denken en functioneren vanuit de A.T. principes; de student leert hoe er voor zichzelf mee te werken ter voorbereiding op het werken met anderen.
 • In het tweede jaar vindt er zowel een verfijning van de eigen ontwikkeling als van de manuele vaardigheden en fysieke procedures van de A.T. plaats.
 • In het derde jaar leidt dit allemaal tot het zelfstandig werken op medestudenten en uiteindelijk op “buitenstaanders”.

De opleiding bestaat voor 80% uit praktisch Alexanderwerk. De vaste onderdelen van het dagprogramma zijn:

 • Een individuele les van 15 of 30 minuten
 • Het gezamenlijk verkennen van bewegingen
 • Het leren gebruiken van de handen
 • Het bestuderen van de boeken van F. M. Alexander en aanverwante artikelen
 • Zelfwerkzaamheid en in een later stadium werken op anderen

Dit vaste dagprogramma (gericht op de basisvaardigheden van de techniek) wordt aangevuld met o.a. de volgende drie onderdelen:

 • anatomie en fysiologie vanuit de Alexandertechniek
 • stemwerk
 • het starten en organiseren van een eigen lespraktijk

Hiervoor worden elk trimester gastdocenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd.

Moderation

Gemiddeld twee keer per jaar komt er een moderator, dit is een leraar van buiten de opleiding, die al vele jaren ervaring heeft in het opleiden. Op dit moment maakt de school gebruik van een ervaren leraar uit het Moderation-panel van de Engelse beroepsvereniging, The Society of Teachers in the F.M. Alexander Technique (STAT): Jean Clark (meer dan 35 jaar ervaring). Zij komt om de studenten, die in hun 6e en 9e trimester zijn, te helpen een onafhankelijker inzicht te geven naar hun eigen ontwikkeling in de techniek en als toekomstig leraar. Voor de leiding van de opleiding is dit tevens een feedback op de kwaliteit van het opleiden.

Bijscholing afgestudeerde leraren

Maandelijks is er een bijscholingsbijeenkomst op de opleiding voor alle leraren die opgeleid zijn op deze opleiding. De docenten van de opleiding werken ook in maandelijkse bijeenkomsten aan verdieping en uitwisseling van het lesgeven.

Kosten

De opleiding kost € 7200,- per jaar. Dit kan per trimester worden betaald, wat neerkomt op € 2400,- per trimester. De kosten kunnen stijgen, evenredig aan de inflatie.

vrijdag 20 november 2009