Individuele lessen

Alexander had found a method applicable to most common problems of daily life: the problem of habitual misuse of the self, of thoughtlessness. — Walter Carrington MSI 1996

Van een verloren/verminderde psychisch/fysieke balans naar moeiteloos bewegen

Vaak raken we zo gevangen door het snelle en drukke leven dat we nauwelijks meer tijd besteden aan onszelf. Dit leidt ertoe dat we pas (te) laat doorkrijgen wanneer ons lichaam letterlijk gebukt gaat óf lijdt onder stress en/of overbelasting.

Kleine kinderen reageren en bewegen efficiënt en op een natuurlijke manier. In de loop der jaren kan de efficiënt werkende coördinatie tussen de samenwerkende balansmechanismen (lees: denken, willen en voelen) uit evenwicht raken en daarmee raakt het bewegingsapparaat zijn subtiele werking c.q. het gestuurd worden, kwijt. De ogenschijnlijke moeiteloosheid van het bewegen bij kleine kinderen kan geleidelijk afnemen en ongemerkt veranderen in een stijver bewegen, wat we wel zien bij volwassenen. We krijgen deze coördinatie met de daarbij behorende subtiele spieractiviteiten/sturing niet terug door bijvoorbeeld meer te oefenen of beter ons best te doen. Want dat houdt in, versterken van de aanwezige manier van reageren in processen als denken, willen en voelen (het gebruik van ons zelf) welke ons reeds in de problemen heeft gebracht. Hierdoor verandert er feitelijk weinig.

Alexander ontdekte dat onze (automatische) reacties de ingang zijn om subtiel samenwerkende mechanismen ongehinderd te laten werken. Wanneer we niet ons best proberen te doen, krijgen onze reacties op impulsen (van binnen uit en van buiten ons) de ruimte om efficiënt te werken. Ondersteuning van het lichaam en beweging gebeurt dan ogenschijnlijk moeiteloos. Via de techniek die Alexander ontwikkelde, krijgt ons lichaam de oorspronkelijke mogelijkheden van de subtiel samenwerkende balansmechanismen terug. Zo gaan we meer genieten van vrijer en lichter bewegen.

Wat leer je?

Alexander Techniek lessen zijn gebaseerd op eenvoudige, maar diepgaande principes. Je werkt aan bewuste coördinatie in actie. De leraar leert je te stoppen met onmiddellijke, niet ter zake doende en vaak onbewuste fysieke en/of mentale reacties, zodat er ruimte komt voor bewuste aansturing van je lichaam c.q. jezelf.

De techniek leert je bewuste en constructieve controle te krijgen over het gebruik van jezelf. Je leert oorzaken van klachten op een nieuwe manier aan te pakken. Je fixeert je niet op de klacht, maar richt je aandacht op het ontleren van niet ter zake doende reacties of inefficiënt gebruik van je spieren, in allerlei situaties. De handen van de leraar spelen hierbij een belangrijke rol door je duidelijk te laten ervaren dat je door mentale ruimte te creeëren, vervolgens kan kiezen om de gangbare, vaak vastgeroeste (bewegings)patronen te voorkomen opdat ze niet ontstaan. Ook de verbale instructies helpen bij dit proces.

Welk resultaat mag je verwachten?

Een aantal positieve gevolgen: voorkoming van onnodige/onjuiste reacties , waardoor je meer keuzevrijheid verkrijgt in hoe je wilt zijn met een daarbij passend efficiënter gebruik van je spieren (passend bij elke beweging),

Leerlingen ervaren na een aantal lessen meer rust in zichzelf, ook tijdens spannende momenten. Leerlingen die een tijdje bezig zijn krijgen vaak te horen dat het lijkt of ze zijn gegroeid! Figuurlijk, omdat de Alexander Techniek een verandering teweeg brengt in hoe je in het leven staat, een ander bewustzijn geeft. Letterlijk, omdat de Alexander Techniek onnodige verkorting van spieren in het lichaam voorkomt of oplost. De meeste mensen waarderen de Alexander Techniek omdat men zelf, actief eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen welbevinden.

Voor wie is Alexander Techniek?

De Alexander Techniek is voor iedereen die geïnteresseerd is in efficiënter reageren en bewegen. Voor mensen die hun nek-, rug- en schouderklachten of andere klachten hebben wanneer die veroorzaakt zijn door verkeerde gewoonten, overbelasting of stress.

Mensen die vanuit hun dagelijks leven of beroep eenzijdige of subtiele bewegingen moeten maken, vinden in de Alexander Techniek een goede ondersteuning. Zo bereiken muzikanten, dansers en acteurs, via de Alexander Techniek een perfectionering van hun reactie- en bewegingspatronen die ze door harder en meer te oefenen niet altijd zouden bereiken.

Evenzo bereiken mensen met fysiek zware beroepen dat ze met minder en met beter aangestuurde spierkracht minder fysieke klachten hebben.

Voor mensen met psychische klachten zal de Alexander Techniek via de efficiëntere fysieke weg meer psychische rust kunnen brengen. (We claimen geen psychologie te bedrijven)

Lessen Alexander Techniek.

Lessen Alexander Techniek hebben het meeste effect op individuele basis. Je leert de techniek door de handen van de leraar in combinatie met verbale instructies. In eerste instantie bereik je resultaat door de Alexander Techniek te ondergaan en te ervaren. Herhaling is nodig om gewoontepatronen te doorbreken. Gaandeweg merk je dat de principes doordringen in je dagelijkse bezigheden.

Meestal is er na een demonstratie les of enkele lessen al een verschil merkbaar. Voor een langduriger en blijvend effect heb je een serie van 20 tot 50 lessen nodig.

Na deze serie lessen kun je zelf de principes uit de Alexander Techniek blijven toepassen in je leven. Naar behoefte kun je daarna een losse les volgen om de principes bewust te blijven.

Wat zijn de kosten?

Een les kost tussen de € 30,- en € 60,- (inclusief btw) afhankelijk van de tijdsduur (30-60 minuten).

Wil je een les boeken of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Voor een overzicht van leraren in Nederland of elders in de wereld:

Op deze site vind je meer informatie over de opleiding tot Alexander Techniek leraar.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op, we geven je graag meer uitleg