Meer Informatie

Boeken geschreven door F.M. Alexander:

“Man’s Supreme Inheritance”
F.M. Alexander
ISBN 09525574-0-1

Constructive Conscious Control of the Individual
F.M. Alexander
ISBN 0575-03938-8

The Use of the Self by F.M. Alexander
ISBN 0-575 03720-2

The Universal Constant in Living
F.M. Alexander
ISBN 0-9525574-4-4

Meer boeken: www.alexandertechnique.com/bookshop

Rugpijnonderzoek: http://www.nevlat.nl/wp-content/uploads/2011/09/bmj-article.pdf

Beroepsvereniging Nederland: **NeVLAT **
www.alexandertechniek.nl

Beroepsvereniging Engeland: STAT
www.stat.org.uk

Zusterverenigingen: ATAS
www.alexandertechniqueworldwide.com

Bekijk ook eens deze video’s over de Alexander Techniek van DavidReedMedia op YouTube

Bekijk ook eens deze video over de Alexander Techniek op YouTube