Opleiding tot leraar

Het doel van de opleiding is het opleiden van studenten tot leraren in de Alexander Techniek. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding tijdelijk te bezoeken voor verdieping in de techniek, zonder dat men de ambitie heeft om leraar te worden. Ook biedt ATON maandelijks een bijscholingsbijeenkomst voor afgestudeerde leraren in de Alexander Techniek.

Het opleidingsprogramma stelt de student in staat zelfstandig, met vertrouwen en op een explorerende en open manier les te geven.

Als afgestudeerde van de Alexander Techniek Opleiding Nederland (ATON) krijg je een diploma dat je het recht geeft om de Alexander Techniek aan anderen te onderwijzen. Het volgen van de opleiding betekent ook dat je je serieus wilt verdiepen in je persoonlijke ontwikkeling. Het diploma is erkend door de Nederlandse beroepsvereniging van leraren in de Alexander Techniek (Nevlat) en de internationale zusterverenigingen: Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). ATON is tevens geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als private onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbiedt (zie ook onder kosten).

Leerproces

Vanuit het werken aan jezelf, zowel op de opleiding als daarbuiten ontdek je steeds meer van de principes van de Alexander Techniek. Ook ATON verdiept en ontwikkelt haar lesmethode met behulp van de eigen leerervaringen van de docenten. Door verschillende docenten (niet te veel) in te zetten leer je de Alexander Techniek vanuit verschillende praktijkervaringen kennen en leer je wat de Alexander Techniek op diverse terreinen (algemeen, psychisch en fysiek, vanuit diverse beroepen en bezigheden) allemaal te bieden heeft. Je krijgt een sterke basis om je na de opleiding in de breedte verder te oriënteren en te ontplooien.

Impact

Tijdens de 3-jarige opleiding ben je fysiek en mentaal, maar ook emotioneel en spiritueel in de weer. Je zult niet de eerste zijn die kleinere of grotere veranderingen meemaakt op een of meerdere van deze gebieden. Tijdens dit intensieve veranderingsproces heb je veiligheid en ondersteuning nodig om bij de principes van de Alexander Techniek te kunnen blijven. Je mag rekenen op persoonlijke aandacht voor je eigen proces.

Groepsgrootte

Persoonlijke aandacht is essentieel om Alexander Techniek goed te onderwijzen. Daarom kiest ATON voor een kleine school. De groep studenten (eerste-, tweede- en derdejaars samen) bestaat uit maximaal twaalf personen.

Game met een menselijke pyramide, in opbouw

Het docententeam

De verhouding docent-student is minimaal 1 op 5. Het docententeam bestaat uit drie leidinggevende docenten. Ons team wordt aangevuld door leraren uit ons netwerk en net-afgestudeerden. Verder zijn er regelmatig gastdocenten uit binnen- en buitenland, vaak met een specialisatie. Denk aan zang, anatomie, muziek, theater, zwemmen, hardlopen of acrobatiek.

Ontwikkelingen Alexander Techniek in de praktijk

ATON volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de Alexander Techniek door deelname aan landelijke en internationale bijeenkomsten. De docenten werken onderling met elkaar in regelmatige bijeenkomsten, ook met afgestudeerden en andere collega's, aan verdieping en uitwisseling van ervaring in het lesgeven. ATON houdt voeling met de toepassing van Alexander Techniek in de praktijk, bijvoorbeeld op het conservatorium.

Over Alexander Techniek Opleiding Nederland

Alexander Techniek Opleiding Nederland (ATON) is opgericht in 1987 na goedkeuring van de Engelse beroepsvereniging: The Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT). Sinds 2003 valt ATON onder het toezicht van de Nederlandse beroepsvereniging: (NeVLAT).Zie www.nevlat.nl voor meer informatie over de beroepsvereniging

De NeVLAT onderhoudt contacten met andere zusterverenigingen in de wereld over de kwaliteitseisen aan de opleidingen. Met name de Engelse beroepsvereniging (STAT) heeft aan de basis gestaan van het opleidingsbeleid. De algemene regels die door STAT zijn ontwikkeld zijn door alle internationale zusterverenigingen overgenomen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op, we geven je graag antwoord.

Voorbeeld van het werken aan de “procedures”