Over Alexander Techniek

One has to make a change in the manner of use to raise the standerd of general functioning. — F.M. Alexander (1869-1955)

F. M. Alexander De Alexandertechniek dankt haar naam aan de grondlegger ervan, de Australiër F.M. Alexander. Alexander werkte als voordrachtskunstenaar totdat hij door stemproblemen niet meer zijn werk kon doen. Geen arts wist hem wegwijs te maken met dit probleem, anders dan rust te nemen, hetgeen niet hielp. Hierdoor ging hij zelf onderzoeken wat er mis was en wat hij zelf kon doen om dit te verhelpen, en kwam zo op empirische wijze tot zijn bevindingen. Hieruit ontstond zijn psychisch-fysieke reëducatieve methode.

Alexander begon in de jaren negentig van de 19e eeuw les te geven in zijn techniek. Zijn ervaring en kennis zijn dankzij de generatie die met hem heeft samengewerkt, aan ons doorgegeven en in de afgelopen eeuw sterk verrijkt.

In Nederland is de methode vooral bekend bij musici, podiumkunstenaars, etc. Op wetenschappelijk niveau wijdde de Nederlandse Nobelprijswinnaar Nicolaas Tinbergen een goed deel van zijn rede bij de aanvaarding van de nobelprijs voor Fysiologie en Medicijnen aan de techniek.